ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ulusal / uluslararası normların ve yasal şartları uygulamak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre politikalarına uyum göstermek ve dolayısı ile çevre dostu ürünler üreterek sektörde fark yaratmak ve örnek olmaktır.

1.Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
2.Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde ; Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve kullandırmak, çevreye duyarlı hammadde ve malzeme kullanımı ile çevreye olumsuz etkimizi en aza indirecek sistemler geliştirilmek çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
3.Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
4.Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
5.Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
6.Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içersinde bulunmak.
7.Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
8. Personelimizde, Güvenlik ve Çevre Bilincinin oluşturulması / geliştirilmesi, kalite, iş güvenliği ve çevre yönetimini bütünleşik bir şekilde, yönetimin sunduğu destek ve kaynakla yürürtmek amacını savunmaktayız.